Topbild på Elforsk
Svenska nätanslutna solcellsanläggningar
Det som presenteras här har avsikten att utgöra en exempelsamling och inspirationskälla.
Vi har tyvärr inte längre möjlighet att lägga till nya anläggningar eller upprätthålla driftstatistiken

Besök gärna även www.solelprogrammet.se

Länk till större karta.
Databas för produktion

Soldata.se utvecklas

Soldata.se har utvecklas med stöd av SolElprogrammet där de svenska anläggningarna automatisk rapporterar in dygnsproduktion.

Gå till Soldata.se eller Sunnyportal.com och följ produktionen för några svenska anläggningar.
Några av anläggningarna
Ekängens Skola
Lutande tak. 2,45 kWt.
Älvsjö Driftsatt apr 2007.
Universeum
Lutande tak. 4,3 kWt.
Göteborg Driftsatt jul 2001.
ICA Erikslund
Platt tak. 40,9 kWt.
Västerås Driftsatt nov 2008.
Åkeshovshallen
Platt tak. 52,56 kWt.
Stockholm Driftsatt jun 2007.
Glava Energy Center
Annat. 108 kWt.
Glava/Hillringsberg Driftsatt jan 2010.
Sök anläggning
Här kan du söka på ort, anläggningens namn, solcellstyp m.m.
SolEl programmet finansieras av: